KIEROWCA ZAWODOWY, TRANSPORT

Jak zrobić CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika.

Co to jest, dla kogo i jak go uzyskać.

Zaczynamy od początku czyli czym właściwie jest ten certyfikat kompetencji zawodowych. Jest to dokument potwierdzający nie tylko kwalifikację, ale także wiedzę i umiejętności które są niezbędne do prowadzenia przedsiębiorstwa w branży transportu drogowego. Posiadanie tego certyfikatu jest jednym z najważniejszych warunków umożliwiających uzyskanie licencji na prowadzenie przedsiębiorstwa przewozowego.

Dla kogo, kto powinien posiadać certyfikat kompetencji zawodowych?

Na to pytanie najczęściej pada odpowiedź kierowca. Nic bardziej mylnego. Posiadać taki certyfikat musi przewoźnik, czyli osoba zarządzająca przedsiębiorstwem. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminy w Instytucie Transportu Samochodowego potwierdzonego otrzymaniem Certyfikatu Kompetencji Zawodowych jest niezbędne, aby właściciel firmy mógł prowadzi działalność jako przewoźnik drogowy. 

Czy pracownik musi również posiadać certyfikat? Tylko wtedy, gdy podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych podejmuje decyzje związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa transportowego. Chodzi o osoby zawierające umowy które dotyczą organizacji przewozów, zakupów środków trwałych oraz uczestniczą w podejmowaniu decyzji o zatrudnianiu i zwalnianiu kierowców lub innych pracowników.

Wyjątki,

czyli kto jest zwolniony z posiadania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźnika.

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, istnieje możliwość zwolnienia przedsiębiorcy z posiadania certyfikatu. I tak zwolnieni są przewoźnicy zajmujący się transportem drogowym, którzy:

  • przewożą nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – w przypadku niezarobkowego przewozu,
  • posiadają pojazd lub zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy,
  • świadczą usługi transportu sanitarnego oraz w zakresie ratownictwa medycznego.

Kto jest zwolniony z egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych?

Nie każdy musi podchodzić do egzaminów na certyfikat. Jest opcja na całkowite lub częściowe zwolnienie z niego. Przepisy prawa umożliwiają to osobą, które mają dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, których program obejmował cały zakres zagadnień, wymienionych w załączniku I do rozporządzenia unijnego nr 1071/2009.

Jak wygląda egzamin na certyfikat kompetencji zawodowych?

Egzamin podzielony jest na dwie części. Pierwsza to test wielokrotnego wyboru, który obejmuje 64 pytania z czterema możliwościami odpowiedzi. Druga część to zadanie egzaminacyjne, które składa się z dwóch przykładów praktycznych do rozwiązania, obejmujących w każdym z przykładów po dwa pytania. Jeden z przykładów zawsze dotyczy znajomości zagadnień dotyczących czasu pracy kierowców. A na to wszytko mamy 240 minut. Po 120 minut na każdą część, a pomiędzy 15 minut przerwy.

Aby egzamin ukończyć z wynikiem pozytywnym koniecznie trzeba uzyskać, co najmniej 60% liczby punktów, z dwóch części egzaminu. Teraz wystarczy odczekać do 28 dni od daty egzaminu i ITS, drogą pocztową, dostarczy certyfikat.

Żeby przystąpić do takiego egzaminu można skorzystać z oferty firmy szkoleniowej lub przygotować się samemu. Jeśli zdecydujesz się na tę drugą opcję to w naszej ofercie znajdziesz materiały, które ci pomogą. 

Zamiast zapisywać się na drogi kurs, możesz zamówić na naszej stronie:

Kurs Certyfikat Kompetencji Zawodowych przewoźnika drogowego online

Jest to świetna alternatywa do tradycyjnego chodzenia na wykłady. Sam ustalasz harmonogram nauki i możesz uczyć się w wolnych chwilach nie wychodząc z domu. Żadna lekcja nie przepada, a nawet można na niej być kilka razy 🙂 Po zakupie otrzymujesz:

 

Ponad 25 godzin wykładów z podkładem głosowym

 

Dostęp do bazy ponad 1500 pytań testowych- Testy Online Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego

 

Podręcznik Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz