KATEGORIA C / C+E / D, KIEROWCA ZAWODOWY, TRANSPORT

Certyfikat kompetencji zawodowych. Termin egzaminu w ITS.

Certyfikacja przewoźników drogowych- plan egzaminów.


Instytut Transportu Samochodowego ogłosił terminy egzaminów na Certyfikat Kompetencji Zawodowej na 2022 rok.
Należy zwrócić uwagę na datę składania dokumentów ( co najmniej 14 dni przed planowaną datą egzaminu). Jeśli się spóźnimy to możemy nie załapać się na wybrany termin. Ze składaniem wniosków lepiej się pośpieszyć, ponieważ o udziale w egzaminie decyduje jeszcze kolejność zgłoszeń, a ilość wolnych miejsc jest uzależniona od wielkości sali. Terminy egzaminów z reguły są wyznaczane na soboty. Wyjątkowo, jeśli jest bardzo dużo chętnych na jakiś termin, Instytut może wyznaczyć dodatkowy egzamin w niedzielę.
PAMIĘTAJ!!! Wysłanie dokumentów, nawet z wyprzedzeniem,  nie oznacza, że z automatu jesteś zapisany na wybrany termin. Musisz otrzymać pisemne powiadomienie potwierdzające miejsce i datę egzaminu. Takie pisma wysyłane są zazwyczaj listem priorytetowym tydzień przed egzaminem.


Terminy egzaminów oraz miejsca na Certyfikat Kompetencji Zawodowych w ITS 2022 (egzamin Państwowy w iTS):

Egzaminy w niedziele organizowane są tylko w przypadku bardzo dużej liczby chętnych.
 

 

Białystok

Bydgoszcz

Gdańsk

Katowice

Kielce

Kraków

Lublin

Łódź

Poznań

Szczecin

Tęgoborze
(powiat
nowo
sądecki)

Wrocław

Warszawa

03/2022

5-6

26-27

 

12-13

19-20

 

19-20

26-27

5-6

 

5-6

19-20

4, 5, 12, 19, 25, 27

04/2022

 

 

2-3

9-10

 

 

 

 

9-10

 

23-24

 

2. 9. 22. 23. 24

05/2022

 

21-22

 

7-8

 

28-29

 

 

21-22

7-8

 

7-8

7, 8, 14, 21, 28

06/2022

 

 

4-5

 

11-12

 

 

 

 

 

 

25-26

4, 11, 24

07/2022

 

9-10

 

2-3

 

9-10

 

2-3

2-3

23-24

 

30-31

2, 16, 30

08/2022

 

 

 

27-28

 

 

 

 

 

 

27-28

 

6, 27

09/2022

 

17-18

24-25

24-25

10-11

3-4

 

3-4

3-4

 

 

3-4

10, 17, 24

10/2022

15-16

 

22-23

22-23

 

 

 

 

22-23

 

 

15-16

8, 15, 22

11/2022

 

26-27

 

 

26-27

19-20

19-20

 

 

19-20

26-27

19-20

4, 19, 26

12/2022

 

 

3-4

3-4

 

 

 

10-11

3-4

 

 

10-11

3, 10

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 97) obecnie opłata za egzamin wynosi 800 zł.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz