KATEGORIA A / A1 / A2 / AM, KATEGORIA C / C+E / D, KATEGORIA T

ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY!

Szykują się zmiany w szkoleniu oraz egzaminowaniu na prawo jazdy kat. A2, C, C+E

Minister Infrastruktury opublikował Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Najistotniejsze zmiany dla kursantów oraz OSK

Dopuszczenie czterokołowców lekkich, aby osoby niepełnosprawne miały możliwość uzyskania prawa jazdy kategorii AM.

Według obecnie obowiązujących przepisów dzieci (wieku pomiędzy 14 a 16 lat), które ze względów na swoją niepełnosprawność nie mogą zdawać egzaminu na prawo jazdy kategorii AM na motorowerze nie mogą w ogóle uzyskać prawa jazdy kategorii AM. Jednakże w ramach uprawnień wynikających z prawa jazdy kategorii AM występują też czterokołowce lekkie, które mogły by być wykorzystywane przez te osoby.

JESTEŚ NISKA/I ? TO NIE PROBLEM ABYŚ ZDAWAŁ/A PRAWO JAZDY NA MOTOR!

Aktualnie do szkolenia osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia można używać motocykla dwukołowego z silnikiem spalinowym o pojemności skokowej nieprzekraczającej 125 cm3 w celu uzyskania uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii A1 i od razu docelowo o pojemności co najmniej 395 cm3 w zakresie prawa jazdy kategorii A2. Skutkiem są problemy z opanowaniem motocykla docelowego przez osoby niskiego wzrostu. Bardzo często zainteresowani rezygnują ze szkoleń z uwagi na niemożliwość opanowania motocykla o pojemności powyżej 395 cm3 i jego masę, pomimo że mogliby bez większych problemów kierować motocyklami o popularnych pojemnościach rzędu 250 cm .

Obecnie motocykl o pojemności pomiędzy 126 – 394 cm3 jest niesklasyfikowany w procesie szkolenia. Wprowadzony przepis przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie szkolenia oraz łatwiejszego i stopniowego opanowywania motocykli o większej pojemności silnika przez osobę ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii A2.

KURSY I EGZAMINY NA C I C+E Z AUTOMATYCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW!

W końcu automatyczna skrzynia biegów.

Zmiana ta została podyktowana problemami z zakupem i eksploatacją pojazdów do nauki jazdy w zakresie prawa jazdy kategorii C i C+E wyposażonych jedynie w manualną (ręczną) skrzynię biegów. Obecnie produkowane pojazdy ciężarowe w znakomitej większości są pojazdami wyposażonymi w półautomatyczne lub w pełni zautomatyzowane skrzynie biegów. Wszystkie te konstrukcje posiadają możliwość wyboru biegów przez kierowcę, ale bez konieczności wciskania sprzęgła. Postęp techniki w tym zakresie jednoznacznie zmierza do wyeliminowania z rynku pojazdów ciężarowych i autobusów wyposażanych w ręczne skrzynie biegów.

Ciągnik siodłowy z naczepą zamiast samochodu ciężarowego z przyczepą.

Dotychczasowa praktyka pokazuje, że większość pojazdów wykorzystywanych w procesie szkolenia i egzaminowania dla prawa jazdy kategorii C+E to zespoły pojazdów składające się z samochodów ciężarowych z przyczepami. Rzadko wykorzystuje się ciągniki siodłowe z naczepą. Jest to sytuacja odwrotna niż na rynku transportowym, do którego po szkoleniu i egzaminie trafiają kierowcy. Obecne ograniczenie powoduje najczęściej, że firma transportowa przyjmując do pracy nowego kierowcę tuż po szkoleniu i egzaminie na prawo jazdy kategorii C+E musi od nowa szkolić tego pracownika z umiejętności kierowania i obsługi ciągnika siodłowego i naczepy.

Jak widać zmiany są na lepsze, szczególnie dla kursantów. Jeśli chcecie zapoznać się z całym tekstem rozporządzenia to znajdziecie go tutaj:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//521/12326204/12634896/12634897/dokument422984.pdf

Nic tylko uczyć się i zdawać!

Podobne wpisy

Dodaj komentarz